Pratik Muhasebe Uygulamaları

Cari Hesap

CARİ HESAP… CARİ HESAP KARTLARI… CARİ HESAP DEFTERİ… CARİ HESAP HAREKETLERİ… CARİ HESAP KARTI OLUŞTURMA… CARİ HESAP HAREKETLERİNİ KAYIT… KAYIT DÜZENİ VE KAYIT DİSİPLİNİ… UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Cari Hesap Nedir ?

Kısaca, Borç ve Alacak işlemlerinin takibi için kullanılan “hesap kartlarına” Cari Hesap denir. Borç ve Alacak işlemlerinin/hareketlerinin takibi için kullanılan bu Hesap Kartları, Bilgisayar ortamında veya Defter ortamında düzenlenebilir. Her iki ortamda da kayıt düzeni ve disiplini aynıdır.

Cari Hesap Defteri Nedir?

Borç ve Alacak İşlemlerini, tutulması zorunlu olan defterlerde “Resmi Defterlerde” ayrıntılı olarak takip edebilme imkanı yoktur. Bu ihtiyacı gidermek amacıyla yani Borç ve Alacak İşlemlerini “Ayrıntılı” olarak takip edebilmek amacıyla oluşturulan Hesap Kartlarının bulunduğu deftere Cari Hesap Defteri denilir.

Cari Hesap Kartlarının İŞLEVİ:

Borç ve Alacak İşlemleri/hareketleri belli bir düzen ve disiplin içinde Cari Hesap Kartlarına / Cari Hesap Defterine kayıtlanır ise;

1. Borç ve Alacaklar günü gününe ve detaylı bir şekilde izlenmiş olur.
2. İhtilaf halinde Mutabakat yapılmasını kolaylaştırır.
3. Finansal ihtiyaçların yönetilmesini kolaylaştırır.
4. Borç ve Alacak Risklerinin yönetilmesini kolaylaştırır.
5. İşletme ihtiyaçları için gerekebilecek çeşitli raporların yapılandırılmasını kolaylaştırır.

Not: Cari Hesap Hareketlerinin Ayrıntılı Takibi için kullanılacak Hesap Kartları, İşletme ihtiyaçlarına göre farklılık arzedebilir. Ancak en azından aşağıdaki bilgileri taşıması önerilir.

CARİ HESAP KARTI ÖRNEĞİ

cari hesap kartı

Cari Hesap Hareketlerinin Hesap Kartlarına İşlenmesi… Temel Bilgiler.

Bir an için bir işletmemiz olduğunu varsayalım. Faaliyetle ilgili oluşan Borç ve Alacaklarımızı Ayrıntılı bir şekilde (defter veya bilgisayar ortamında) takip etmek istiyoruz. Ne yapmalıyız.? Nasıl bir yol izlemeliyiz.?

Aşağıdaki yönergeleri sırasıyla uygulamamız halinde tüm Borç ve Alacaklarımızı hem defter ortamında hem de bilgisayar ortamında kolayca takip edebiliriz.

1. ADIM >>> PLANLAMA

2. ADIM >>> HESAP KARTI AÇILMASI

3. ADIM >>> KAYIT

1- CARİ HESAP TAKİBİ İÇİN İLK ADIM… PLANLAMA

Tüm Alacak ve Borç işlemlerini Defter veya Bilgisayar ortamında usulüne ve amacına uygun bir şekilde takip edebilmek için önce bir plan yapmalıyız. İyi bir planlama, Borç ve Alacağın hem düzen içinde takibini kolaylaştırır hem de bilgiye erişimi hızlandırır.

Basit bir Planlama Örneği

Elimizde 100 sayfalık bir defter var. Bu defteri, “Cari Hesap Defteri” olarak kullanacağımızı varsayalım.

a- Defterin 1’den 50’ye kadar olan sayfalarını; Müşterilerden Alacaklarımızın takibinde
………………..Sayfa 1: Müşteri X
………………..Sayfa 2: Müşteri XX
b- 51’den 80’e kadar olan sayfalarını……. .; Satıcılara olan Borçlarımızın takibinde
……………….Sayfa 51: Satıcı X
……………….Sayfa 52: Satıcı XX
c- 80’den 100’e kadar olan sayfalarını ise….; Diğer Borç ve Alacakların takibinde kullanacak olur isek…
……………….Sayfa 81: Vergi Borcu ………….. Sayfa 90: X Alacak
……………….Sayfa 82: XX Borcu …………….. Sayfa 91: XX Alacak

Bu oldukça basit planlama ile Tüm Cari Hesapları belli bir düzen içinde sınıflandırmış olduk. Yani neyi, nereye yazacağımızı neyi, nerde bulacağımızı artık biliyoruz.

2- CARİ HESAP KARTI AÇILMASI

Kısaca; Kimden Alacaklı yada Kime Borçlu isek onun Adını/Ünvanını/Adresini vb. bilgilerini yukarıdaki planlamaya uygun olarak Cari Hesap Defterinin ilgili sayfasına / yada Bilgisayar ortamında Cari Hesap Kartına yazarak bir “Hesap Kartı” açmış oluruz.

Örnek Olay -1
16.08.2007 tarih 01 no.lu satış faturası ile “Yeni Müşteri” Deniz Can YILMAZ’a Kdv dahil 500.- YTL tutarında mal satılmıştır. (Satış bedeli tahsil edilmemiştir. -Kredili Satış–)

Uygulama Örneği -1

İşlemin Cari Hesap Defterinde / Hesap Kartında  görünümü aşağıdaki gibidir.cari hesap kartı

3- KAYIT DİSİPLİNİ / KAYIT YÖNTEMİ…

Açıklama;
Örnek Olaydaki satış işlemiyle oluşan alacağımızı Müşteri hesabına yani Deniz Can Yılmaz’ın Cari Hesap Kartına kayıtlamadan önce Cari Hesap Kayıt Disiplinini / Kayıt yöntemini bilmemiz gerekmektedir.
Sizin de dikkatinizi çekmiştir. Bir Cari Hesap Kartında iki önemli unsur vardır. Bunlar; Borç ve Alacak satırlarıdır. Hangi durumda borç satırına işlem yapmalıyız? Hangi durumda alacak satırına işlem yapmalıyız.? İşte bu soruya doğru yanıt verdiğinizde her türlü işlemi Cari Hesap Defterinde / Cari Hesap Kartında kolaylıkla takip edebilirsiniz.

Kayıt disiplini / Kayıt yöntemi;
1- Bir Cari Hesap Defterinin / Cari Hesap Kartının, “borç satırına” yazılan tutarlar; Kart sahibini -diğer bir ifadeyle- cari kart üzerinde kimin adı yazılıysa “o” kişiyi borçlandırmış oluruz.
2- Bir Cari Hesap Defterinin / Cari Hesap Kartının, “alacak satırına” yazılan tutarlar; Kart sahibini – diğer bir ifadeyle – cari kart üzerinde kimin adı yazılıysa “o” kişiyi alacaklandırmış oluruz.
3- Borç satırında yazılı tutarlar, alacak satırında yazılı tutarlardan büyük ise elde kalan bakiye; Borç Bakiyesi olarak nitelendirilir. Ve bu durum; cari kart üzerinde ismi yazılı kişinin ” borç bakiyesi-tutarı kadar” borcunun olduğunu ifade eder.
Alacak satırında yazılı tutarlar, borç satırında yazılı tutarlardan büyük ise elde kalan bakiye; Alacak Bakiyesi olarak nitelendirilir. Ve bu durum; cari kart üzerinde ismi yazılı kişinin ” alacak bakiyesi-tutarı kadar ” alacağının olduğunu ifade eder.

 

Örnek Olay – 2

18.08.2007 tarihinde Deniz Can Yılmaz isimli müşterimizden 01 no.lu tahsilat makbuzu karşılığında
200 YTL Nakit,
150 YTL Müşteri Çeki , (Akbank, 20.09.2007 Keşideci – Kemal Tiryaki)
100 YTL Borç Senedi ALINMIŞTIR. (Vadesi 30.10.2007 Senedin Borçlusu-Deniz Can Yılmaz)
Hesap Hareketlerini Cari Hesap Kartına İşleyiniz?

Uygulama Örneği -2:

Bu işlemin Cari Hesap Kartında görünümü aşağıdaki gibi olmalıdır.
cari hesap kartı

Not -1: Müşterimiz Deniz Can Yılmaz’ın 50 YTL borcu kalmıştır.
Not -2: Müşteri Deniz Can Yılmaz’dan alınan Çek ve Senetler; ayrıca Çek / Senet Takip Defterine kayıt edilmelidir. Buradan ulaşabilirsiniz [ Çek ve Senet İşlemleri ]

Konuyla ilgili düşüncelerinizi  [ soru, yorum, öneri ] aşağıdaki yorum kutusuna yazarak hiportal muhasebe servisine ulaştırabilirsiniz.

Hiportal Muhasebe Servisi

Not: Site içeriği; Konuya ilgi duyanların Kişisel gelişimine katkı, Eğitim ve Öğretime destek amacıyla hazırlanmaktadır. Ancak site de bulunan her türlü yazı, resim, ses, video vb. materyal kısmen de olsa İnternet dahil herhangi bir yazılı veya görsel medyada yayınlanamaz. Bu tür talepler yazarın veya ” hiportal ” site yönetiminin yazılı iznine tabidir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir