Pratik Muhasebe Uygulamaları

Çek / Senet

ÇEK / SENET HAREKETLERİ TAKİBİ… KAMBİYO SENETLERİ DEFTERİ

Tanım:
Kısaca, Kıymetli Evrak olarak tanımlanan Çek, Senet, Poliçe, Giriş ve Çıkışlarının ayrıntılı bir şekilde takip edilebilmesi için kullanılan bir yardımcı defterdir. Türk Ticaret Kanununda Kambiyo Senetleri olarak tanımlandıklarından bu deftere Kambiyo Senetleri Defteri adı verilmektedir.

                                         DEFTER ÖRNEĞİhiportal muhasebe servisi kambiyo defteri sol Not: “*” “Ç/S”  ifadesi – Çek / Senet ifadesinin kısaltılmış halidir.

hiportal muhasebe servisi kambiyo defteri 02

ÇEK, SENET, POLİÇE NEDİR?  NASIL DÜZENLENİR.?

ÇEK  NEDİR?
Bankada mevcut hesaba ilişkin olarak düzenlenen ve ödeme emri niteliğinde olan özel bir belgedir. Çeki düzenleyene “Keşideci” denir. Nam’a veya Hamiline yazılabilir. Ciro (Devir) edilebilir. Düzenlenen Çek’in bedeli bankada mevcut hesabınızdan tahsil edilir.

ÇEK KULLANABİLMENİZ İÇİN BİLİNMESİ GEREKENLER;
1- Bir bankada adınıza veya şirketiniz adına  bir hesap açtırın.
2- Bu hesapla ilişkili olarak çek kullanmak istediğinizi beyan edin.
3- Banka bu talebinizi inceler. Kabul yada reddedebilir.
4- Onaylaması halinde adınızı veya şirketiniz adını ve hesap numarasını
taşıyan Çek karnelerini size veya şirketiniz temsilcisine imza karşılığı teslim eder.
5- Kullandığınız Çek’in dip koçanlarını atmayın. Yeniden çek karnesi alabilmeniz için
Banka; biten çek ciltlerini görmek isteyebilir. Çek dip koçanlarına Çek’in kim için
ne için ve hangi tarihte düzenlendiği ve keşide tarihi ile tutarı da belirtilmelidir.
Dikkat; Hesabınızda karşılığı olmadan çek düzenlemeniz halinde Karşılıksız Çek
düzenlemekten cezai işlem görebilirsiniz.

ÇEK DÜZENLEME… BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ

Örnek Olay: Bay  Deniz Yılmaz,  İstanbul’da Ticari Mal alım-satımıyla iştigal etmektedir. Satıcı Hayri Can’a Mal alımından 300 YTL borçlanmıştır. Borcuna karşılık aşağıda örneği gösterilen çeki düzenlemiştir.

                                                                             hiportal muhasebe servisi Not: Düzenlenen bu çek ; Nam’a yazılı çek örneğidir.

(Hamiline yazılmış olsaydı aşağıdaki gibi düzenlenecekti.)

hiportal muhasebe servisi hamiline cek

SENET  (BONO) NEDİR?
Borçlu tarafından düzenlenerek Alacaklıya verilen ve belirli bir tarihte, belli bir tutarı ödeyeceğini “Taahhüt” eden belgedir. Türk Ticaret Kanununda belirtilen şekil şartlarını taşıması kaydıyla Kıymetli Evrak sayılır.
SENET DÜZENLEME… BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ

Örnek Olay: Bay Deniz Yılmaz,  İstanbul’da Ticari Mal alım – satımıyla iştigal etmektedir.
Satıcı Hayri Can’a Mal alımından 300 YTL borçlanmıştır. Borcuna karşılık
60 gün vadeli aşağıdaki Örnek Senet’i düzenlemiştir.

hiportal muhasebe servisi senet

Not: Senet dip koçanlarına; senedin kim için ne için ve hangi tarihte düzenlendiği
vadesi,  tutarı ve varsa kefil adı yazılmalıdır.  İşbu senedin üzerindeki “No”
senedin, Çek Senet defterine kayıt takip numarasıdır.

ÇEK / SENET  HAREKETLERİNİN KAMBİYO DEFTERİNE KAYIT EDİLMESİ…

Örnek Olay:  Yukarıda örnekleri verilen bir adet Çek ile bir adet Senedi “Kambiyo Defterine” kaydediniz?

KAMBİYO DEFTERİ UYGULAMA ÖRNEĞİ

hiportal muhasebe servisi kambiyo defteri

Not  :  Çek ve Senet hareketleri bilgisayar ortamında değilde defter ortamında takip ediliyor ise “ödeme veya tahsil işlemi neticelendiğinde” Kambiyo Defterinin ilgili satırına “ödendi” veya “tahsil edildi” ya da benzeri bir işaret / takip notunu – ( tarihle birlikte) yazmanızda yarar vardır...
Şu yada bu nedenle ödenmeyen, tahsil edilemeyen yada iade edilen çek ve senetlerin gerekçelerini – nedenlerini belirtmek içinde aynı yöntemi uygulamanızı öneririm.

Konuyla ilgili düşüncelerinizi  [ soru, yorum, öneri ] aşağıdaki yorum kutusuna yazarak hiportal muhasebe servisine ulaştırabilirsiniz.

Hiportal Muhasebe Servisi

Not: Site içeriği; Konuya ilgi duyanların Kişisel gelişimine katkı, Eğitim ve Öğretime destek amacıyla hazırlanmaktadır. Ancak site de bulunan her türlü yazı, resim, ses, video vb. materyal kısmen de olsa İnternet dahil herhangi bir yazılı veya görsel medyada yayınlanamaz. Bu tür talepler yazarın veya ” hiportal ” site yönetiminin yazılı iznine tabidir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir